Urmareste pe

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul privind protectia datelor).

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Regulamentul 679/2016 definește expres noțiunile de ”date cu caracter personal”, „Date cu caracter sensibil”, ”prelucrare” si „operator”. Astfel:

 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („pacient”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Date cu caracter sensibil” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („pacient”) cu referire la datele genetice personale, date biometrice, date privind sanatatea persoanei;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Tipul de date prelucrate

NutriPharm.ro prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de email a vizitatorilor acestui site care doresc sa se aboneze la newsletter.

Obiectul, natura si scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

NutriPharm.ro colectează si prelucrează adresele de email in scopul trimiterii unor mesaje email in momentul publicarii unui articol nou pe site.

Modul de gestionare al datelor cu caracter personal

La datele cu caracter personal ale clientilor NutriPharm.ro vor avea acces administratorii site-ului. Datele cu caracter personal vor fi păstrate in format  electronic, in bazele de date ale site-ului.

Protecția datelor cu caracter personal

NutriPharm.ro va asigura protecția datelor cu caracter personal si se obliga sa stabilească politicile de securitate, de criptare, de transport a datelor, de back-up etc.

Transferul datelor cu caracter personal

NutriPharm.ro nu va transmite date cu caracter personal catre niciun destinatar.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii este determinata de durata abonarii vizitatorilor site-ului la newsletter.

Drepturile pe care le aveți in ceea ce privește datele cu caracter personal

In legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza condițiilor specificate in Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare si/sau actualizarea datelor;
 • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” (in condițiile legii);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (in condițiile legii);
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ;
 • Dreptul de a va adresa justiției;
 • Dreptul de a depune o plângere la NutriPharm.ro si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor (ANSPDCP).

Electronic: se acceseaza adresa:  http://www.dataprotection.ro si in sectiunea Plângeri şi Sesizări se urmeaza pasii din Procedura de soluționare cu completarea unui Model de plângere.

Letric:  Destinatar: Autoritatea Naţională De Supraveghere A Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal, Adresa : B-dul G-ral Gh. Magheru nr. 28-31 sector 1 Bucureşti.

Orice solicitare privind gestiunea datelor cu caracter personal si sau de retragere a acordului privind gestiunea datelor personale va fi expediata pe adresa: matesleti@yahoo.com  sau prin corespondenta letrica expediata la adresa sediului social valabil la data expeditiei cu mentiunea pe plic „Departament GDPR”.

Detalii pe: http://snspa.ro/snspa/informatii-publice/protectia-datelor-personale/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.